Jef’s Place

C-JEFF'S PLACEJef’s Place – Bezoek aan het monument voor vermiste personen. 

Iemand kwam niet terug” lees ik op de sokkel van het Pauze Monument in het Moreelsepark in Utrecht, een monument voor vermiste personen en hun achterblijvers.
Een vermiste laat immers geen tastbare plek achter waar vrienden en familie naar toe kunnen gaan. Het Pauze Monument is een symbool voor die plekken die er niet zijn en voor de trouw aan de vermiste dierbaren. Het geeft ruimte om te herdenken en om ‘pauze te nemen’ tijdens de eindeloze zoektocht (naar verwerking). Op elke eerste vrijdag van juni (dit jaar 3 juni 2016), de Nationale Dag van de Vermisten, vindt er de jaarlijkse herdenking plaats. Lotgenoten uit het hele land ontmoeten elkaar dan om samen stil te staan en om herinneringen en ervaringen te delen. Vereniging Achterblijvers naar Vermissing, VAV

Vierendertig jaar geleden is Jef niet meer teruggekomen van zijn fietstocht rond de wereld. Jef, de gezellige Hollander in ons tijdelijke clubje backpackers in India. Zijn spullen zijn een half jaar later in Australië gevonden maar van hem is nooit meer iets vernomen. In de loop van de jaren vroegen we ons steeds vaker af hoe het zíjn achterblijvers vergaan is.
Dankzij Social Media zijn er vorig jaar hartverwarmende gesprekken met vrienden en familieleden op gang gekomen, met Jef als middelpunt! Wat mooi en verwonderlijk hoe oude verhalen weer tot leven kunnen komen als herinneringen met elkaar gedeeld worden!

Namens ons clubje heb ik op 22 juni 2016 een bezoek gebracht aan Jef’s Place, bij het Pauze Monument, door ons ‘Jef’s place’ genoemd. Op een hartje van papier heb ik de groeten en een bedankje van de oude vrienden opgeschreven. Ik strooi bloemen en steek een kaars aan. Met dit ritueel wil ik onze verbondenheid bevestigen en geef ik een accent aan dit speciale moment.
Mooi dat je in deze tijd ter plekke een foto kunt versturen: Een ritueel delen met mensen die er niet bij kunnen zijn. Dan ben je ook verbonden!

Evi Velders (gepubliceerd in de Uitkijkpost Heiloo)