HeelRitueel

Sinds begin van het jaar ben ik lid van HeelRitueel, een portaal voor ritueelbegeleiders.
Een (digitale) plek waar ik mensen hoop te ontmoeten die zich vanuit diverse invalshoeken met rituelen bezig houden. Een prachtige plek waar je op zoek kan gaan naar een
ritueelbegeleider die bij jou past.  Lees meer over HeelRitueel

Evi Velders: “Men heeft het steeds vaker over de Nieuwe Rituelen. Nieuw? Rituelen zijn van alle tijden en horen bij de mens. H.I. Khan zegt het treffend: “Ik verkondig niets nieuws,
ik vernieuw alleen de herinnering aan dingen die niet vergeten mogen worden.
Vanuit het oude Willibrordusgebouw in Heiloo organiseer en begeleid ik vieringen
en bijeenkomsten rondom afscheid en herdenken. Daarnaast vormen groepsactiviteiten met een zonnig karakter een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Ik inspireer en help u om op persoonlijke wijze betekenis te geven aan bijzondere levenssituaties. Een ritueel kan daarbij een accent leggen op een speciaal moment, verbinding scheppen en troost geven.
Uitgangspunt voor mij zijn uw ideeën en eigen inbreng. Samen met mijn creativiteit en fantasie gaan we op zoek naar passende woorden, mooie muziek, originele vormgeving en sfeervolle locaties.
Mijn werkervaring als docente Kunstzinnige Vorming (muziek, beweging, theater),
de affiniteit voor de kleine dingetjes in de natuur en in het leven èn het verlies van dierbare mensen hebben me geïnspireerd om een opleiding tot ritueelbegeleider te volgen
(Het Moment).
Als ‘Vernederlandste en bereisde Oostenrijkse’ heb ik in loop van de jaren een warme interesse voor interculturele activiteiten ontwikkeld. People want to be connected! –
daar maak ik graag iets moois van.
Ik ben landelijk en in het buitenland inzetbaar en spreek Nederlands, Duits en Engels.”