Een plek voor het monument

Mozaïek van Herinneringen op zijn plek in de Vlindertuin GGZ

Op de donderdag 25 juni werd in de Vlindertuin het monumentje ter nagedachtenis aan overleden kinderen onthuld. Mooi weer, passende woorden, muziek door Kamala Raymaker en het samenzijn in de Trog maakten de avond sfeervol en compleet. Dankzij het enthousiasme plus de spontane hulp van diverse medewerkers én cliënten van de Stichting Buitenkans ligt het hart van mozaïeksteentjes nu op een mooie plek naast het gedachtenishuisje van Martijn.
Midden in de natuur, bij de Trog en tegelijk in een buurt van interessante initiatieven en activiteiten. Het is een plek die uitnodigt voor ontmoeting en verbinding! De organisatie voor Wereldlichtjesdag 2015 is nog niet zeker gesteld. Heeft u interesse en ambities om dit bijzondere initiatief in december (mede) te organiseren neemt u contact op met
Evi Velders, info@rondomceremonies.nl