Vredesmaaltijd

Samen zijn en samen eten tijdens de Vredesmaaltijd van Vluchtelingenwerk
(24 september 2015, Willibrordus kerkgebouw, Heiloo)
Het was weer genieten van de diversiteit aan culturen, kleuren, smaken, gerechten, talen en klanken uit alle windstreken. SAMEN eten is een ritueel van alle tijden en landen. Als je met elkaar eet dan ben je bij elkaar. Samen eten schept verbinding. Overal op aarde zeggen de mensen zoiets als ‘Eet smakelijk!’ tegen elkaar. Dat deden we dan ook, tegelijk, iedereen in zijn eigen taal. Een, twee, drie en… er volgde een kakofonie in vele talen! Dit werd daarna in kleine pannetjes van papier opgeschreven: Fries, Oostenrijks, Somalisch, Libisch, Syrisch, Chinees… Lees maar wat hier staat! (foto’s: Hans Velders)

 

Een plek voor het monument

Mozaïek van Herinneringen op zijn plek in de Vlindertuin GGZ

Op de donderdag 25 juni werd in de Vlindertuin het monumentje ter nagedachtenis aan overleden kinderen onthuld. Mooi weer, passende woorden, muziek door Kamala Raymaker en het samenzijn in de Trog maakten de avond sfeervol en compleet. Dankzij het enthousiasme plus de spontane hulp van diverse medewerkers én cliënten van de Stichting Buitenkans ligt het hart van mozaïeksteentjes nu op een mooie plek naast het gedachtenishuisje van Martijn.
Midden in de natuur, bij de Trog en tegelijk in een buurt van interessante initiatieven en activiteiten. Het is een plek die uitnodigt voor ontmoeting en verbinding! De organisatie voor Wereldlichtjesdag 2015 is nog niet zeker gesteld. Heeft u interesse en ambities om dit bijzondere initiatief in december (mede) te organiseren neemt u contact op met
Evi Velders, info@rondomceremonies.nl

Interculturele Vrouwendag

Vrouwenwensen – Hartewensen

Op zondag 8 maart 2015, Internationale Vrouwendag kwam  een kleurig geklede
groep vrouwen uit alle windstreken voor het jaarlijkse feest bij elkaar. Naast geklets en gelach en het nuttigen van lekkere hapjes konden de vrouwen aan diverse
korte workshops deelnemen. Kunst met Kralen, Basic English, Spetteren met Zumba
en een workshop Hartelijkheid en Verbinding:

Hartewensen was het thema van de workshop van rOndomceremonies.
Met maar weinig Nederlandse woorden hadden we het over de figuurlijke betekenis
van het woord hart. We lieten elkaar gebaren en woorden uit ons eigen landen zien en horen. Hartewensen bestaan in alle culturen! Mooi, hoe je elkaar kan begrijpen! Mooi, om mee te maken hoe veel lol er kan ontstaan bij het doorgeven van hartvormige steentjes op de ritme van een eenvoudig Maori liedje. Mooi, om de verschillende wensen die de deelnemers op papieren hartjes geschreven hadden te lezen! (Evi Velders)
De organisatie lag in handen van Jeannette de Groot van Stichting Vluchtelingenwerk.

Wereldlichtjesdag Heiloo 2014

Sfeervolle herdenking in de Cultuurkoepel Heiloo op 14 december 2014

De oude kapel op het Willibrordus terrein was op de tweede zondag in december verlicht met honderden fakkels en kaarsen. Voor de eerste keer werd Wereldlichtjesdag ook in Heiloo gevierd. Bijna tweehonderd mensen kwamen bij elkaar om kaarsjes aan te steken voor hun overleden kind, kleinkind, zusje, broer, familie, vriend of vriendin. Tijdens dit wereldwijde lichtritueel worden zij, elk jaar op de tweede zondag van december, letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. Er kwamen bijna tweehonderd mensen om stil te staan bij het gemis en de herinnering aan te vroeg overleden kinderen. Muziek, zang, poëzie en verhalen rond het thema ‘Een mozaïek vol herinneringen’ gaven deze avond een extra dimensie. Symbolisch voor een speciale herinnering kon afsluitend iedereen een stukje tegel in een mozaïek hart plaatsen. Het herinneringskunstwerk zal tijdens een kleine bijeenkomst in het nieuwe jaar een mooie plek in de buurt krijgen. Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers en sponsoren kunnen de organisatoren, Marjolijn Peters, Betsy de Jager, Marinta Rutten en Evi Velders voldaan terug kijken op een waardevol evenement.
(Foto’s: Marie Kiebert, Peter Bijkerk, Mira Bleeker)

 

 

Verhalen Verbinden

VERBINDING – was dit jaar het thema van de fotowedstrijd van de Buitenkans / ggz-nhn.
De beste 15 inzendingen werden tentoongesteld op het terrein van Landgoed Willibrordus.
Ik genoot ervan om met dit boeiende thema bezig te zijn. Niet alleen als ritueelbegeleider
die veel met symbolen werkt maar ook als mens raak ik steeds weer onder de indruk van de zeggingskracht van kleine dingetjes.

Graag wil ik híer mijn interpretaties van het thema VERBINDING laten zien: 

verhaal bij foto 1:     ‘Grens’ door Evi Velders

verhaal bij foto 2:   ‘Houvast’ door Evi Velders

verhaal bij foto 3:   ‘Aan elkaar knopen’ door Evi Velders

 

 

 

 

MH17 Wandeling in Heiloo

Een klein groepje volgde de spontane oproep tot een herdenkingswandeling. Een handvol mensen liepen mee door het Heilooer bos. Op de de rouwdag na het fatale ongeluk. Iedereen met zijn eigen beweegreden. De weg voerde van de Kattenberg waar de oeroude gezonde  boom staat na de ‘omgevallen boom’ een stukje verderop. Deze boom, ooit geveld door een onweer, ligt al jaren midden op het pad. Natuurmonumenten heeft toen een bord geplaatst met de tekst: “Wij laten bomen die op het pad terecht komen graag liggen. Om te laten zien hoe de natuur haar gang gaat. Er ontstaat na een tijdje vanzelf weer een weg omheen…” We lieten de symboliek van deze bijzondere plek een stil moment lang op ons inwerken. Wij, een groepje van zeven mensen – zeven druppels op een hete steen en een lieve hond.

 

Workshop ‘Wishcatcher’

De goede sfeer zat er in op vrijdag 27 juni 2014 tijdens de zomerworkshop

‘Catch your wishes, catch your dreams’
Lees meer over 
‘Catch your wishes, catch your dreams!’

In de romantische binnentuin van het Willibrordus Businesscentrum werkte een kleine groep vrouwen aan hun eigen droomvangers voor een klimplantje, de Blauwe Winde. Evi Velders begeleidde de groep bij het knutselen en bij de zoektocht naar de symbolische betekenis van deze bijzondere bezigheid. Rondom het thema draden, stokken, winden, houvast enzovoort was de opdracht “Maak verbinding met je wensen!” een reden om even bij stil te staan. De avond werd afgerond in unit 2.33 in het WBC onder het genot van Oostenrijkse hapjes en het schitterende uitzicht op de achterkant van de kapel, de toekomstige Cultuurkoepel Heiloo. (Foto’s Julian Velders)

Herinneringskast 2014

Het rondreizende theaterfestival Karavaan streek tijdens het Pinksterweekend neer op het sfeervolle Willibrordus Landgoed te Heiloo. Naast bruizende theatervoorstellingen en andere interessante activiteiten gingen Marinta Rutten en Evi Velders met de bezoekers in gesprek over bijzondere levensmomenten en de algemene behoefte naar nieuwe rituelen.

De gasten werden uitgenodigd om aan een ritueel rondom een herinneringskast deel te nemen. Op een ludieke en tegelijk sfeervolle manier werd er aandacht geschonken aan het vrij jonge vak Ritueelbegeleiding.

 

Allerzielen 2013.

Op 26 oktober deden talrijke bezoekers in het crematorium Schagerkogge mee aan een sfeervol herdenkingsritueel. Het thema was: Handen verbinden.

Ter inspiratie wapperden gedichten aan een touw dat de verbinding vormde tussen twee in het gras geschilderde handen. Zittend op strobalen konden de nabestaanden naar een verhaal luisteren en afsluitend een kaars op de handlijnen neer zetten De begeleiding lag in handen van een groep enthousiaste Ritueelbegeleiders uit Noord-Holland.

(Idee en organisatie: Daphne van den Boogaard en Marinta Rutten, Ritueelbegeleiders in Castricum)